VÝUKA V DOBĚ KORONAVIRU

Abychom zmírnili možný přenos infekce, učím v respirátoru a prosím o něj i děti. Po příchodu si všichni umyjí ruce a použijí dezinfekci. Po odchodu každého žáka je pracovní místo dezinfikováno a učebna vyvětrána.

Je-li to jen trochu možné, probíhá výuka v učebně. V opačném případě přecházíme na výuku online ve smluvený čas přes Skype. K tomuto účelu jsem si pořídila (uplynulý školní rok také bohatě využila) kvalitní webkameru a rychlé wi-fi připojení. Vše si vysvětlíme přes videohovor interaktivně na tabuli nebo flipchart. Zvládli jsme takto bez problémů i vysvětlení konstrukční geometrie. V případě rychlé pomoci s příkladem jsem dětem k dispozici na aplikaci WhatsApp