Děti jsou rozděleny do skupinek po třech podle typu zvolené školy. Motivují se tak k lepším výkonům. 

1. skupina - děti, které se hlásí na gymnázia a náš cíl je získat ideálně 50 bodů

         výhody: 

 • vynikající výsledky u přijímacích zkoušek, děti se pravidelně umisťují v první desítce přijatých uchazečů
 • systematický, zodpovědný a poctivý přístup se brzy projeví nejen v matematice

         nevýhody:    

 • je nutná opravdu velká součinnost a velmi pravidelné počítání

Příprava začíná v polovině září. Každá lekce trvá 90 minut, je tematicky zaměřena a představuje přípravu k jedné otázce testu CERMAT. Podrobný rozpis je uveden níže. Cílem je zopakovat a procvičit veškeré učivo probrané na základní škole, které je nutné bezpečně ovládat ke zvládnutí přijímacích zkoušek. Na každé hodině si učivo podrobně vysvětlíme a zároveň děti dostanou velkou porci příkladů na domácí procvičení včetně řešení. Na začátku další lekce si příklady zkontrolujeme a probereme problémové či nepovedené úlohy. Začátkem února skončíme s opakováním a zaměříme se na řešení testů CERMAT z minulých let. Každý týden děti řeší doma tři ostré testy CERMAT příslušného roku. Simulují si podmínky zkoušek, pracují na čas, testy si zkontrolují podle řešení, obodují a opravené přinesou na naši hodinu. Společně si projdeme zapeklité příklady, které se nezdařily, poradím se správným či rychlejším řešením, jak pracovat s testovým zadáním, jak správně vyplňovat záznamový arch, jak opravit odpovědi pokud se spletou, jak rozvrhnout čas nebo třeba co si s sebou vzít k přijímacím zkouškám.

Naším velkým úkolem je nic nezapomenout a všechno neustále opakovat!  Každý den ode mne děti dostávají jednoduchý příklad dne v rámci naší založené skupiny na aplikaci WhatsApp, který mi vyřešený posílají zpět. Jejich splněné domácí úkoly, příklady dne, úspěchy a pokroky pečlivě zaznamenávám, čímž mají mezi sebou v rámci soutěže srovnání.

2. skupina - děti, které se hlásí na obchodní akademii, střední průmyslovou školu nebo jinou střední odbornou školu a naším cílem je získat min. 35 bodů

        výhody:

 • perfektní zvládnutí základních typů úloh v testech CERMAT
 • děti nejsou zbytečně zahlcovány složitými úlohami na úkor procvičování základních úloh
 • vypuštění záludných chytáků a složitějších slovních úloh

        nevýhody:

 • jednotlivá témata nejsou probrána do takové hloubky, jako v přípravě na gymnázia

Rozdíl oproti přípravě na gymnázia je v obtížnosti příkladů domácího procvičení. Není nutné, aby se děti trápily úlohami o pohybu, o společné práci, logickými úlohami a záludnými slovními úlohami. Tento čas využijeme k procvičení úloh jako jsou rovnice, výrazy, zlomky, desetinná čísla, mocniny, úhly, konstrukční a početní geometrie. Příklad dne děti ale nemine a řešení CERMAT testů od února jakbysmet. Vše je přesně popsáno v 1. skupině.

3. skupina - děti, které doučuji látku 9. třídy a pomáhám k zisku dobré známky na vysvědčení, která je nedílnou součástí kritérií přijímacího řízení. K přijímacím zkouškám se děti připravují na Zkouškách nanečisto

       výhody:

 • pěkná známka z matematiky na vysvědčení, která se počítá do průměru známek
 • v jednom dnu probíhá na Zkouškách nanečisto i příprava z českého jazyka

       nevýhody:

 • je nezbytné domácí přepočítání testů ze Zkoušek nanečisto pomocí správného řešení a poučení se z chyb. Není možné spoléhat jen na školní přípravu.
 • jednotlivá témata nejsou probrána do hloubky, jako v předchozích přípravách, resp. v přípravě na gymnázia


Děti chodí na o víkendu na Zkoušky nanečisto, kde každou sobotu řeší test typu CERMAT z matematiky a češtiny (každý test stojí 300 Kč). Na test mají 45 minut, pak následuje výklad správného řešení, během kterého test ostatní lektoři opraví. Dítě odchází s opraveným testem a vysvětlenou látkou. Výhodou je okamžitá zpětná vazba o postupu přípravy a bodovém zisku, zároveň je vyřešena i příprava z češtiny v jeden den a přehled o výsledcích. Na naší hodině si testy vysvětlíme, pokud by byly nejasné. Děti dostávají příklady na domácí počítání k procvičení příkladů, kde v testu udělaly chyby. Druhou část hodiny se soustředíme na učivo ze základní školy a přípravu k testům a písemkách ve škole. Po uzavření známek v pololetí se soustředíme na řešení ostrých testů CERMAT. Děti si doma simulují podmínky přijímacích zkoušek, pracují na čas, testy si zkontrolují podle řešení, obodují a opravené přinesou na naši hodinu. Společně si projdeme zapeklité příklady, které se nezdařily, poradím se správným či rychlejším řešením Příklad dne posílám samozřejmě taky. 


Příklady pro přípravu jsem pečlivě sestavila tak, aby obsáhly různé typy a obtížnost zadání. Jsou inspirovány typovými příklady z následujících podkladů:

 • Krok za krokem k přijímacím zkouškám od Mgr. Petra Husara
 • Co musíte umět ke zkouškám pro 9. třídu od Mgr. Petra Husara
 • Výukový seriál Přijímačky na SŠ v Lidových novinách připravené kolektivem lektorů Zkoušek nanečisto s.r.o., na kterých jsem se podílela
 • Kniha Konstrukční geometrie k přijímacím zkouškám pro 9. třídu, na které jsem se autorsky podílela
 • SCIO cvičebnice přípravy na přijímací zkoušky
 • Testy k přijímacím zkouškám nakladatelství Didaktis
 • Matematika pro ZŠ nakladatelství Prometheus od doc. RNDr. Oldřicha Odvárka, DrSc. a doc. RNDr. Jiřího Kadlečka, CSc. 
 • Matematika - pracovní sešity nakladatelství SEVT od Mgr. Slavomíra Kočího
 • Hravá Matematika vydavatelství Taktik
 • Didaktické testy společnosti CERMAT z let 2015 až 2021
 • Mnoho dalších Sbírek úloh z matematiky