Příprava začíná v polovině září. Každá lekce je tematicky zaměřena. Podrobný rozpis je uveden níže. Cílem je zopakovat a procvičit veškeré učivo probrané na základní škole, které je nutné bezpečně ovládat ke zvládnutí přijímacích zkoušek. Na každé hodině si učivo podrobně vysvětlíme a zároveň děti dostanou podklady na domácí procvičení včetně řešení. Začátkem února se zaměříme na řešení testů CERMAT z minulých let. Dětem poradím se správným řešením, jak pracovat s testovým zadáním, jak správně vyplňovat záznamový arch, jak opravit odpovědi pokud se spletou, jak rozvrhnout čas nebo třeba co si s sebou vzít k přijímacím zkouškám.

Naším velkým úkolem je nic nezapomenout a všechno neustále opakovat!  Každý den ode mne děti dostávají jednoduchý příklad dne v rámci naší založené skupiny na aplikaci  WhatsApp, který mi vyřešený posílají zpět. Jejich splněné domácí úkoly, příklady dne, úspěchy a pokroky pečlivě zaznamenávám, čímž mají mezi sebou v rámci soutěže srovnání.

Příklady pro přípravu jsem pečlivě sestavila tak, aby obsáhly různé typy a obtížnost zadání. Jsou inspirovány typovými příklady z následujících podkladů:

 • Krok za krokem k přijímacím zkouškám od Mgr. Petra Husara
 • Co musíte umět ke zkouškám pro 9. třídu od Mgr. Petra Husara
 • Výukový seriál Přijímačky na SŠ v Lidových novinách připravené kolektivem lektorů Zkoušek nanečisto s.r.o., na kterých jsem se podílela
 • Kniha Konstrukční geometrie k přijímacím zkouškám pro 9. třídu, na které jsem se autorsky podílela
 • SCIO cvičebnice přípravy na přijímací zkoušky
 • Testy k přijímacím zkouškám nakladatelství Didaktis
 • Matematika pro ZŠ nakladatelství Prometheus od doc. RNDr. Oldřicha Odvárka, DrSc. a doc. RNDr. Jiřího Kadlečka, CSc. 
 • Matematika - pracovní sešity nakladatelství SEVT od Mgr. Slavomíra Kočího
 • Hravá Matematika vydavatelství Taktik
 • Didaktické testy společnosti CERMAT z let 2015 až 2021
 • Mnoho dalších Sbírek úloh z matematiky