Příprava pro školní rok 2024/2025 - OBSAZENO


Proč se systematicky připravovat k přijímacím zkouškám? 

 • Nejde mi "jen" o úspěšné přijetí dětí na střední školu.
 • Mým cílem je celkové zopakování znalostí z matematiky ze základní školy. O "úklid matematiky v hlavě". O pochopení souvislostí. O zvolení vhodného postupu a nejefektivnější metody řešení. 
 • Moje systematická příprava děti naučí správně se učit a hospodařit se svým vzácným časem.
 • Jejich poctivost, pečlivost a píle během přípravy se zúročí i v dalších předmětech.
 • Přechod na matematiku střední školy bude pro ně mnohem snazší a nebudou s ní mít problémy.
 • Jestli děti potřebují celkové zopakování matematiky vám pomůže rozhodnout šest testovacích příkladů, které jsem připravila. Rychle vám prozradí, jak vaše dítě umí využít matematické znalosti ze základní školy v každodenním životě. Zvládají počítat se zlomky a desetinnými čísly? Umí převádět jednotky délky a času? Ovládají poměr, meřítko mapy, procenta, přímou úměrnost a trojčlenku? Poradí si s vyhledáním podstatných informací ve slovní úloze? A jak jsou na tom s finanční gramotností? Pojďte se přesvědčit na odkazu níže.

Kdy začíná a jak dlouho trvá moje příprava dětí k přijímacím zkouškám na střední školu?

 • Příprava začíná v září, resp. v týdnu od 2. 9. 2024 a končí těsně před přijímacími zkouškami v dubnu. 
 • Budeme se vídat osm měsíců, celkem mám připraveno 28 lekcí po devadesáti minutách. Prvních 19 lekcí věnujeme opakování látky druhého stupně a v posledních 9 lekcích řešíme ostré testy Cermat z minulých let. Jednotlivá témata jsou rozepsána v tabulkách níže ve dvou obtížnostech přípravy.
 • Každou lekci je nutné v případě neúčasti nahradit, protože probraná témata na sebe navazují. 

Jak probíhá naše lekce, která trvá 90 minut?

 • Formou soutěže rozehřejeme mozkové závity sledem deseti rychlých příkladů počítaných zpaměti.
 • Zkontrolujeme vypracované domácí úkoly z předchozí hodiny a vysvětlíme si nejasnosti. Domácí úkol tvoří asi 30 příkladů seřazených podle obtížnosti včetně řešení. Pečlivě je vybírám z učebnic, sbírek a podkladů uvedených níže. Obsahují samozřejmě i každoročně aktualizované úlohy z aktuálních testů Cermat. Úkoly je nutné vypracovat všechny, jednotlivá témata na sebe navazují. Chybějící či chybné příklady děti dodělávají na následující hodinu. Splnění všech úkolů zaznamenávám a na konci měsíce o jejich plnění informuji rodiče.
 • Vracím dětem jejich opravené domácí testy z minulého týdne, vysvětlíme si jejich chyby a vyladíme postupy řešení. Od desáté lekce přibyde k porci domácích úkolů i domácí test. Testy sestavuji z příkladů již probrané látky minulých lekcí. Mají za cíl vše neustále procvičovat a nezapomenout. Vypracované testy si od dětí vybírám a opravuji mimo jejich lekci. Kontroluji jejich pečlivost a postup řešení a následující týden jim opravené testy vracím. Každý test je bodově hodnocen, body zaznamenávám a o jejich výši na konci měsíce informuji rodiče.
 • Probereme si dané téma aktuální lekce. Rozpis lekcí je uveden výše. Jednotlivá témata kopírují otázky testu Cermat. Každý na hodině aktivně počítá jak do sešitu, tak u tabule, děti se střídají v odpovědích. Postupy si přehledně zapisují do sešitů. Zápisky jim slouží jako vzor k vypracování domácího úkolu.
 • Začátkem února skončíme s opakováním a zaměříme se na řešení testů CERMAT z minulých let. Každý týden děti doma řeší dva ostré testy CERMAT příslušného roku, které si již tisknou samy. Simulují si podmínky zkoušek, pracují na čas, testy si zkontrolují podle řešení, obodují a opravené přinesou na naši hodinu. Společně si projdeme zapeklité příklady, které se nezdařily, poradím se správným či rychlejším řešením, jak pracovat s testovým zadáním, jak správně vyplňovat záznamový arch, jak opravit odpovědi pokud se spletou, jak rozvrhnout čas nebo třeba co si s sebou vzít k přijímacím zkouškám.
 • Lekci zakončíme shrnutím nejčastějších chyb a závěrečným zopakováním.

Jak jsou děti rozděleny do skupinek?

 • Děti jsou rozděleny po dvou až po třech. Motivují se tak vzájemně k lepším výkonům. 
 • Podle zvolené střední školy si určíme tempo a obtížnost přípravy
 • V případě absence se děti připojí k jiné skupince v daném týdnu nebo využijí možnosti páteční online náhrady.

Jakou zvolit obtížnost přípravy?

 • Nabízím konzultační hodiny a pomoc s výběrem pražské střední školy. Vedu si statistiku bodových zisků posledních přijatých uchazečů vybraných škol. 

 • Mám připraveny dvě obtížnosti přípravy k přijímacím zkouškám. 


Děti, které se hlásí na gymnázia a náš cíl je získat ideálně 50 bodů

        termíny:
 • PONDĚLÍ 18:00 - 19:30 - OBSAZENO
 • STŘEDA 16:30 - 18:00  - OBSAZENO
 • ČTVRTEK 15:00 - 16:30 - OBSAZENO
 • ČTVRTEK 16:30 - 18:00 - OBSAZENO
 • PÁTEK 17:00 - 18:30 (pouze online náhrady v případě nemoci)
         výhody a nevýhody: 
 • vynikající výsledky u přijímacích zkoušek, děti se pravidelně umisťují v první desítce přijatých uchazečů
 • systematický, zodpovědný a poctivý přístup se brzy projeví nejen v matematice
 • je nutná opravdu velká součinnost a velmi pravidelné počítání 


Děti, které se hlásí na střední odborné školy a náš cíl je získat min. 35 bodů

termíny:

 • PONDĚLÍ 16:30 - 18:00 - OBSAZENO
 • ÚTERÝ 16:30 - 18:00 - OBSAZENO
 • PÁTEK 17:00 - 18:30 (pouze online náhrady v případě nemoci)

výhody a nevýhody:

 • perfektní zvládnutí základních typů úloh v testech CERMAT
 • děti nejsou zbytečně zahlcovány složitými úlohami na úkor procvičování základních úloh
 • jednotlivá témata nejsou probrána do takové hloubky, jako v přípravě na gymnázi

Z jakých podkladů připravuji domácí úkoly?

 • Příklady jsem pečlivě sestavila tak, aby obsáhly různé typy a obtížnost zadání. Jsou inspirovány typovými příklady z následujících podkladů:

 • Krok za krokem k přijímacím zkouškám od Mgr. Petra Husara
 • Co musíte umět ke zkouškám pro 9. třídu od Mgr. Petra Husara
 • Výukový seriál Přijímačky na SŠ v Lidových novinách připravené kolektivem lektorů Zkoušek nanečisto s.r.o., na kterých jsem se podílela
 • Kniha Konstrukční geometrie k přijímacím zkouškám pro 9. třídu, na které jsem se autorsky podílela
 • SCIO cvičebnice přípravy na přijímací zkoušky
 • Testy k přijímacím zkouškám nakladatelství Didaktis
 • Matematika pro ZŠ nakladatelství Prometheus od doc. RNDr. Oldřicha Odvárka, DrSc. a doc. RNDr. Jiřího Kadlečka, CSc. 
 • Matematika - pracovní sešity nakladatelství SEVT od Mgr. Slavomíra Kočího
 • Hravá Matematika vydavatelství Taktik
 • Didaktické testy společnosti CERMAT z let 2015 až 2024
 • Mnoho dalších Sbírek úloh z matematiky