Systematická dlouhodobá příprava 2023/2024

Děti jsou rozděleny do skupinek po dvou podle typu zvolené školy. Motivují se tak k lepším výkonům.  

Začínáme v týdnu od 4. 9. 2023 !

1. skupina - děti, které se hlásí na gymnázia a náš cíl je získat ideálně 50 bodů

        termíny:
 • PONDĚLÍ 16:30 - 18:00 - OBSAZENO
 • PONDĚLÍ 18:00 - 19:30 - OBSAZENO
 • ÚTERÝ 16:30 - 18:00  - OBSAZENO
 • STŘEDA 16:30 - 18:00 - OBSAZENO
 • PÁTEK 17:00 - 18:30 (pouze online náhrady v případě nemoci)
         výhody: 
 • vynikající výsledky u přijímacích zkoušek, děti se pravidelně umisťují v první desítce přijatých uchazečů
 • systematický, zodpovědný a poctivý přístup se brzy projeví nejen v matematice
         nevýhody: 
 • je nutná opravdu velká součinnost a velmi pravidelné počítání
 • během přípravy k přijímacím zkouškám neprobíhá doučování aktuálního učiva z 9. třídy. Na doučování je možné se domluvit v čase pátečních online hodin za zvýhodněnou cenu

         

Příprava začíná v polovině září. Každá lekce trvá 90 minut, je tematicky zaměřena a představuje přípravu k jedné otázce testu CERMAT. Podrobný rozpis je uveden níže. Cílem je zopakovat a procvičit veškeré učivo probrané na základní škole, které je nutné bezpečně ovládat ke zvládnutí přijímacích zkoušek. Na každé hodině si učivo podrobně vysvětlíme a zároveň děti dostanou velkou porci příkladů na domácí procvičení včetně řešení. Na začátku další lekce si příklady zkontrolujeme a probereme problémové či nepovedené úlohy. Začátkem února skončíme s opakováním a zaměříme se na řešení testů CERMAT z minulých let. Každý týden děti řeší doma tři ostré testy CERMAT příslušného roku. Simulují si podmínky zkoušek, pracují na čas, testy si zkontrolují podle řešení, obodují a opravené přinesou na naši hodinu. Společně si projdeme zapeklité příklady, které se nezdařily, poradím se správným či rychlejším řešením, jak pracovat s testovým zadáním, jak správně vyplňovat záznamový arch, jak opravit odpovědi pokud se spletou, jak rozvrhnout čas nebo třeba co si s sebou vzít k přijímacím zkouškám.

Naším velkým úkolem je nic nezapomenout a všechno neustále opakovat!  Každý den ode mne děti dostávají jednoduchý příklad dne v rámci naší založené skupiny na aplikaci WhatsApp, který mi vyřešený posílají zpět. Jejich splněné domácí úkoly, příklady dne, úspěchy a pokroky pečlivě zaznamenávám, čímž mají mezi sebou v rámci soutěže srovnání.


2. skupina - děti, které se hlásí na obchodní akademii, střední průmyslovou školu nebo jinou střední odbornou školu a naším cílem je získat min. 35 bodů

       termíny:
 • ČTVRTEK  16:30 - 18:00 - OBSAZENO
 • PÁTEK 17:00 - 18:30 (pouze online náhrady v případě nemoci)

        výhody:

 • perfektní zvládnutí základních typů úloh v testech CERMAT
 • děti nejsou zbytečně zahlcovány složitými úlohami na úkor procvičování základních úloh
        nevýhody:
 • jednotlivá témata nejsou probrána do takové hloubky, jako v přípravě na gymnázia
 • během přípravy k přijímacím zkouškám neprobíhá doučování aktuálního učiva z 9. třídy. Na doučování je možné se domluvit v čase pátečních online hodin za zvýhodněnou cenu

Rozdíl oproti přípravě na gymnázia je v obtížnosti příkladů domácího procvičení. Příklad dne děti ale nemine a řešení CERMAT testů od února jakbysmet. Vše je přesně popsáno v 1. skupině.


Příklady pro přípravu jsem pečlivě sestavila tak, aby obsáhly různé typy a obtížnost zadání. Jsou inspirovány typovými příklady z následujících podkladů:

 • Krok za krokem k přijímacím zkouškám od Mgr. Petra Husara
 • Co musíte umět ke zkouškám pro 9. třídu od Mgr. Petra Husara
 • Výukový seriál Přijímačky na SŠ v Lidových novinách připravené kolektivem lektorů Zkoušek nanečisto s.r.o., na kterých jsem se podílela
 • Kniha Konstrukční geometrie k přijímacím zkouškám pro 9. třídu, na které jsem se autorsky podílela
 • SCIO cvičebnice přípravy na přijímací zkoušky
 • Testy k přijímacím zkouškám nakladatelství Didaktis
 • Matematika pro ZŠ nakladatelství Prometheus od doc. RNDr. Oldřicha Odvárka, DrSc. a doc. RNDr. Jiřího Kadlečka, CSc. 
 • Matematika - pracovní sešity nakladatelství SEVT od Mgr. Slavomíra Kočího
 • Hravá Matematika vydavatelství Taktik
 • Didaktické testy společnosti CERMAT z let 2015 až 2022
 • Mnoho dalších Sbírek úloh z matematiky