Komu je doučování určeno?

Doučuji děti matematiku individuálně nebo ve skupinkách po dvou, v odpoledních hodinách, v příjemné kanceláři v přízemí domu v ulici Bojasova 1252 v Praze 8. 

Základní škola

Mám dlouholeté zkušenosti s výukou dětí různých věkových kategorií od druhé třídy základní školy. Pomáhám dětem pochopit probírané učivo z podkladů ze školy. Jejich učitele matematiky respektuji. Navíc ale přidávám další typové příklady k procvičení a lepšímu porozumění látky, především z učebnic a pracovních sešitů nakladatelství Prometheus, Taktik, Nová škola a Prodos. Přistupuji k dětem individuálně, hledám pro ně tu nejlepší cestu k pochopení učiva. Ráda do výuky přidávám různé matematické hry, rébusy, hlavolamy, stavebnice a soutěže, kterých mám velké množství a velmi nás baví. 

Pracuji také s dětmi se specifickými vývojovými poruchami. Pro ně mám připraveny pracovní listy RNDr. Růženy Blažkové, CSc. a PeadDr. Drahomíry Jucovičové pro děti s dysortografií a dyskalkulií. 

Snažím se, aby všechny děti zažívaly v matematice úspěchy a i přes případné počáteční obtíže ve škole měly matematiku rády. 

Střední škola

Doučuji děti z různých typů středních škol (gymnázium, obchodní akademie, lycea, průmyslová škola, hotelová škola, zdravotnická škola, střední zemědělská škola a jiné střední odborné školy) od prvního ročníku až po maturanty.

Jednotné přijímací zkoušky CERMAT

Systematicky připravuji děti z devátých tříd ke státním přijímacím zkouškám z matematiky na střední školy. Děti se pravidelně umisťují v první desítce přijatých uchazečů vybraného gymnázia nebo střední odborné školy.  Podrobný učební plán přípravy a její obsah je popsán zde: