Cílem systematického plánu výuky pro žáky osmé třídy je předejít stresu během přípravy k přijímacím zkouškám v deváté třídě. Máme čas a máme klid. Děti získají jistotu v základních numerických výpočtech. Zopakují si zlomky, desetinná čísla, záporná čísla, procenta, přímou a nepřímou úměrnost, základní geometrické pojmy a postupy a zároveň i přehled o typových úlohách v testech CERMAT. Příprava v deváté třídě už pro ně není tak náročná, obsáhlá a hlavně hektická. Mohou se v klidu zaměřit na složitější úlohy v testech u přijímacím zkoušek. 

Hodiny jsou rozloženy tak, aby byly svižné a především motivační. Jsou rozděleny na dvě části. Začátek věnujeme opakování znalostí z minulých let (první řádek v rozpisu níže) a druhou část hodiny procvičujeme aktuálně probíranou látku v osmém ročníku (druhý řádek v rozpisu níže). 

Každý den ode mne děti dostávají jednoduchý příklad dne v rámci naší založené skupiny na aplikaci  WhatsApp, který mi vyřešený posílají zpět ke kontrole. Jejich úspěchy zaznamenávám a v rámci soutěže mají mezi sebou srovnání, které jim přináší především radost z jejich úspěchů a zároveň velkou motivaci počítat nenuceně celý rok. Zní to možná neuvěřitelně, ale zatím všichni počítali rádi a opravdu poctivě. Odměna čeká na vítěze každého měsíce!

Příklady pro přípravu jsem pečlivě sestavila tak, aby obsáhly různé typy a obtížnost zadání. Jsou inspirovány typovými příklady z následujících podkladů:

  • Krok za krokem k přijímacím zkouškám od Mgr. Petra Husara
  • Matematika pro ZŠ nakladatelství Prometheus od doc. RNDr. Oldřicha Odvárka, DrSc. a doc. RNDr. Jiřího Kadlečka, CSc. 
  • Matematika - pracovní sešity nakladatelství SEVT od Mgr. Slavomíra Kočího
  • Hravá Matematika vydavatelství Taktik
  • Mnoho dalších Sbírek úloh z matematiky